kids' activities, camps, education, schools and etc.....

CHILD'S PLAY: BUWAN ng WIKANG PAMBANSA 2012

CHILD'S PLAY: BUWAN ng WIKANG PAMBANSA 2012: Buwan ng Wikang Pambansa 2012 Paksang Diwa: "TATAG NG WIKANG FILIPINO, LAKAS NG PAGKA-PILIPINO" DEPINISYON NG FILIPIN...

0 comments:

Post a Comment